Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ANEKS SP. Z O.O.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.sklepaneks.pl

1.2. Właścicielem Sklepu Internetowego jest: Aneks Sp. z o.o., ul. Towarowa 1, 15-007 Białystok, NIP: 966-16-72-296, REGON: 052201867, KRS: 0000143992, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy, telefon (00 48) 85 653 79 87

1.3. Zamówienia w sklepie można składać poprzez:

a) sklep internetowy,

b) e-mail: e-sklep@aneks.pl

c) telefonicznie (00 48) 85 653 79 87

d) faksem (00 48) 85 653 73 88

1.4. Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

II. PROCEURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

2.1. Podstawą do przyjęcia przez Sklep zamówienia od Klienta jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia oraz akceptacja treści regulaminu, a następnie przesłanie go (przy pomocy serwisu) do Sklepu Internetowego. Zamówienia realizujemy w kolejności ich składania.

2.2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

2.3. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15.30, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

2.4. Klienci posiadający skrzynkę e-mail będą informowani o statusie zamówienia pocztą elektroniczną.

2.5. Klient zostanie poinformowany przez sklep o przyjęciu zamówienia do realizacji telefonicznie lub poprzez e-mail. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z momentem poinformowania Klienta o przyjęciu zamówienia.

2.6. Zamówienia potwierdzonego nie można anulować, nie wyłącza to uprawnień Klienta do odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt.5.2.

2.7. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

2.8. Firma Aneks Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odmowy potwierdzenia realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości. Zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany o zaistnieniu powyższej sytuacji.

2.9. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania jego podpisu.

III. CENY I METODY PŁATNOŚCI

3.1. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

3.2. Należność za zamówiony towar Zamawiający można uregulować w następujący sposób:

a) przy odbiorze towaru

b) przelewem bankowym (przedpłata)

c) przez system PayU - online (przedpłata)


3.3.
Podczas dokonywania przedpłaty poza systemem PayU:

a) należność za zamówienie internetowe należy uregulować przelewem na konto:

     Aneks Sp. z o.o.
     ul. Towarowa 1
     15-007 Białystok

     Podlasko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie,
     nr rachunku: 13 8099 0004 0012 1141 2000 0010.

b) na poleceniu przelewu (lub blankiecie pocztowym) należy podać numer zamówienia, nazwę instytucji/osoby zamawiającej oraz dopisać hasło "e-sklep"

c) Zamówienie zostaje skierowane do realizacji w momencie pojawienia się wpłaty na koncie.

3.4.  W przypadku płatności przy odbiorze Zamawiający reguluje należność gotówką przy dostawie towaru, lub przy odbiorze osobistym.

3.5. W przypadku zakupu asortymentu z oferty marki Radaway i Duschy nie ma możliwości wysyłki towaru za pobraniem, a płatność z towar przy odbiorze osobistym możliwa jest w szczególnych przypadkach, po wcześniejszym ustaleniu szczegółów z obsługą sklepu.

IV. DOSTAWA

4.1. Zamówiony towar zostanie dostarczony pod adres wskazany przez Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych od daty przekazania zamówienia do realizacji.

4.2. W przypadku braku towaru w magazynie Zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może od umowy odstąpić bądź też odstąpić od umowy w części dotyczącej produktu, którego nie można dostarczyć w umówionym czasie realizacji zamówienia.

4.3. Zamówiony towar wysłany będzie za pośrednictwem firmy kurierskiej w ciągu 3 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia. Czas samej dostawy to zwykle 1 doba robocza. Koszty przesyłki ponosi Klient. Cennik przesyłek.

4.4. Do każdej przesyłki dołączamy potwierdzenie kupna (paragon lub fakturę VAT) oraz niezbędne karty gwarancyjne. Gwarancją objęte są w wszystkie produkty zakupione w naszym sklepie.

V. REKLAMACJE, ODSTAPIENIE OD UMOWY

5.1. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać na adres e-mail: e-sklep@aneks.pl podając jak najwięcej informacji (opis uszkodzenia, braki w dostawie, zdjęcia). Po otrzymaniu zgłoszenia w ciągu 3 dni roboczych skontaktujemy się z Państwem w celu uzgodnienia sposobu rozwiązania reklamacji.

5.2. Klient (Wyłącznie KONSUMENT – osoba fizyczna) może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia doręczenie produktu. Dodatkowe informacje.

5.5. Wszelkie zwroty towarów należy kierować na adres:
        Aneks Sp. z o.o.
        ul. Towarowa 1
        15-007 Białystok
        z dopiskiem: e-sklep

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Firma Aneks Sp. z o.o. zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

6.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. 2013, poz. 1422), Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 poz. 1182 ze zm.), Ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 roku (Dz. U. 2014, poz. 243 ze zm.), zaś do Umów zawartych do dnia 24.12.2014 r. również przepisy Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.) orazUstawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176, ze zm.).