Radaway Easy Clean

easy clean
TECHNOLOGIA

Na szczęście postęp technologiczny w zakresie ochrony powierzchni szkła, dokonany w ostatnich latach, pozwala wyeliminować zjawisko korozji. Stosowana przez firmę Radaway technologia zabezpieczania szkła powłoką ochronną Easy Clean gwarantuje skuteczną i długotrwałą ochronę przed korozją oraz utrzymanie wysokich walorów estetycznych naszych wyrobów.

Powłoka Easy Clean to niewidoczna gołym okiem polimerowa warstwa ochronna, nakładana w procesie obróbki szkła. Ma ona właściwości hydrofobowe, dzięki czemu krople wody nie utrzymują się na powierzchni szkła, tylko spływają, nie pozostawiając osadów. Pozbawiona bezpośredniego kontaktu z wodą zabezpieczona powierzchnia szkła nie koroduje, a osadzanie się na niej wszelkich zanieczyszczeń i rozwój bakterii są wielokrotnie mniejsze niż w przypadku szkła bez powłoki.

W procesie nanoszenia warstwa Easy Clean tworzy stałe połączenie z krzemem zawartym w szkle, stając się częścią powierzchni szkła. Powstała w ten sposób powłoka ma charakter trwały i tym właśnie różni się od dostępnych na rynku impregnatów do szkła, które zapewniają tylko krótkotrwałą ochronę. Niestety pod wpływem wody oraz środków myjących skuteczność działania powłoki (zwłaszcza właściwości hydrofobowych) stopniowo obniża się, dlatego raz na 6 miesięcy zalecamy stosowanie środka Easy Clean Glass Protector, który odświeża warstwę ochronną.
easy clean

PIELĘGNACJA

Każdorazowo po użyciu kabiny prysznicowej spłukać szkło wodą, aby usunąć z niego pozostałości mydła.

Do czyszczenia zalecamy stosowanie miękkiej ściereczki. Trudniejsze do usunięcia zabrudzenia wyczyścić przy pomocy preparatu Glass Cleaner. Nie należy stosować agresywnych środków rozpuszczających i szorujących, gdyż może dojść do trwałego uszkodzenia powłoki.

Co 6 miesięcy odświeżyć powłokę środkiem Glass Protector. Przed nałożeniem środka Glass Protector wyczyścić szkło preparatem Glass Cleaner, aby usunąć z niego ewentualne zabrudzenia.