Prawo do odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient (Wyłącznie KONSUMENT – osoba fizyczna) może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia doręczenia produktu.

2. Konsument, może odstąpić od umowy bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dotyczących zwrotu towaru. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia inny niż zwykły, oferowany przez sprzedawcę, konsument nie może żądać zwrotu dodatkowych kosztów.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej w naszym sklepie internetowym, umowę uważa się za niezawartą, a strony zobowiązane są do zwrotu wzajemnych świadczeń.

4. W celu odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest złożyć oświadczenie na piśmie w terminie określonym w pkt. 1. Oświadczenie powinno być wysłane na adres: Aneks Sp. z o.o., ul. Towarowa 1, 15-007 Białystok lub na adres e-mail: e-sklep@aneks.pl

Do pobrania: Oświadczenie.pdf

5. Konsument ma obowiązek zwrócić zakupiony towar niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

5. Do odstąpienia od umowy nie jest konieczny tzw. paragon – wystarczy inny dowód zakupu – który jednoznacznie potwierdza, iż towar nabyto w naszym sklepie (może to być np. wyciąg z karty, dokument gwarancyjny podpisany przez sprzedawcę). Produkt NIE musi być przesłany w oryginalnym opakowaniu.

6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7. Wszystkie dokonane przez Klienta płątności zostaną niezwłocznie (ale nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez przedsiębiorcę oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy) zwrócone konsumentowi, na podany w oświadczeniu rachunek bankowy.
Nie odbieramy przesyłek za pobraniem.

8. Wszelkie zwroty towarów należy kierować na adres:
        Aneks Sp. z o.o.
        ul. Towarowa 1
        15-007 Białystok
        z dopiskiem: e-sklep