Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. Szanując Twoje prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych a także RODO, czyli ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy sklepu zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.

2. Administratorem Danych Osobowych jest: Aneks Sp. z o.o., ul. Towarowa 1, 15-007 Białystok, NIP 9661672296, REGON 052201867.

3. W naszym sklepie zbieramy następujące dane osobowe:

- Imię i nazwisko – podczas składania zamówienia będziesz proszony o podanie swojego imienia i nazwiska aby móc wysłać Tobie zamówienie oraz możliwości kontaktu z Tobą

- Adres zamieszkania – jest nam potrzebny do wysyłki zamówionego towaru.

- Nr telefonu – Czasami dzwonimy w celu potwierdzenia zamówienia, lub w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń jak np. brak towaru w magazynie jednocześnie proponując korzystne rozwiązanie.

- Adres email – poprzez email wysyłamy potwierdzenie zamówienia, oraz kontaktujemy się z Tobą. Jeżeli zostałeś abonentem naszego newslettera będziemy wysłać do Ciebie informację handlową raz, dwa razy w miesiącu.

- Adres – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

- Cookies – nasz sklep wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane i byś mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach serwisu internetowego. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli nie zgadzasz się na personalizowanie serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

4. Dane osobowe, które nam powierzasz, przetwarzane są w celu: realizacji łączącej Nas umowy, jej wykonania i rozliczenia- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; ciążącego na Nas obowiązku prawnego np. wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; realizacji prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa jako ustalenia, dochodzenia, lub obrony roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

5. Podanie danych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.

6.Twoje dane osobowe przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy sprzedaży oraz przez okres niezbędny do wypełnienia naszego obowiązku prawnego (np. wynikającego z przepisów podatkowych i rachunkowych).

7. Odbiorcą Twoich danych osobowych może być firma księgowa, firma kurierska oraz firma obsługująca system płatności elektronicznej. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło Twoje prawa.

8. Każdy Użytkownik naszego serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzysz sobie pozostawienia swoich danych osobowych to masz prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszego serwisu.

9. Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Organu Nadzorczego.

10. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

11. Zgodnie z postanowieniami RODO masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO. W tym celu korzystaj z właściwych zakładek w serwisu internetowego, prześlij e – mail pod adres e-sklep@aneks.pl lub listem poleconym na adres: Aneks Sp. z o.o., ul. Towarowa 1, 15-007 Białystok.